OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ
Usługi finansowe w biurze Antin FINANSOWE
 • Sporządzania biznes planów oraz innych dokumentów zgodnie z potrzebami Klienta
 • Przeprowadzania różnorodnych analiz finansowo-księgowych i sprawozdawczych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta
Współpraca z naszym mokotowskim biurem - Antin WSPÓŁPRACA

Nawiążemy współpracę
z kancelariami prawnymi,
kancelariami doradców
podatkowych oraz firmami
leasingowymi.
Zainteresowanych współpracą
prosimy o przesłanie oferty
na adres

biuro@antin.pl
Usługi księgowe KSIĘGOWE
 • Księgi handlowe
 • Książki przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonalny
 • Karta podatkowa
Usługi kadrowo płacowe KADRY I PŁACE
 • Sporządzanie umów o pracę,
  umów zlecenia, umów o dzieło
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Listy płac
 • Deklaracje ZUS, US
 • Szkolania BHP
USŁUGI KSIĘGOWE DOTYCZĄ
 • Prowadzenia Ksiąg handlowych podmiotów krajowych oraz zagranicznych (obsługa Grup Kapitałowych)
 • Prowadzenia Ksiąg handlowych podmiotów wszystkich form prawnych: spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji i innych
 • Prowadzenia uproszczonych form księgowości: Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt), karty podatkowej
 • Pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej podmiotów krajowych i zagranicznych
 • Rejestracji do VAT-u (podatek od wartości dodanej) w Polsce dla firm polskich oraz zagranicznych nieposiadających siedziby w Polsce
 • Prowadzenia rozliczeń zakupu i sprzedaży z tytułu VAT, VAT UE,
 • Rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT), eksportu i importu towarów (SAD) oraz importu usług - sporządzamy deklaracje VAT UE, Intrastat
 • Rozliczania podatku u źródła WHT (dochody nierezydentów)
 • Rozliczania i sporządzania deklaracji do Urzędów Skarbowych w ujęciu miesięcznym oraz rocznym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych rezydentów oraz nierezydentów.
 • Rozliczania i sporządzania deklaracji do GUS, NBP i innych wymaganych prawem
 • Wyznaczania i opracowywania zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont
 • Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzania sprawozdań finansowych wg krajowych (UoR) i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR)
 • Prostowania błędów i nieprawidłowości zaistniałych przed rozpoczęciem współpracy
 • Przygotowania rocznych rozliczeń osób indywidualnych (PIT-36, PIT-37, PIT-38, itp.)
 • Reprezentacji i pomocy podczas czynności kontrolnych skarbowych oraz innych instytucji (NBP, ZUS)
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
 • Dokonywania naliczeń wynagrodzeń oraz wszelkich pozostałych składników wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców oraz składek ZUS
 • Naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę pracowników
 • Sporządzania i przesyłania drogą elektroniczną deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla ZUS, GUS
 • Sporządzania rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-40)
 • Bieżącego prowadzenia spraw związanych z pracownikami zatrudnionymi (zwolnienia lekarskie, wnioski urlopowe, karty ewidencji czasu pracy itp.)

Biuro rachunkowe Antin

ul.Liwiecka 17 lok. 36
04-284 Warszawa

oraz

Mokotów Warszawa,
przy Metrze Wilanowska

e-mail: biuro@antin.pl

+48 531 809 809